Ystad

 

Bergkvarabuss AB
Koppargatan 17
SE-271 39 Ystad

Tel: +46 411 677 00
Fax: +46 411 677 20
Jour: +46 76 76 29 000
E-post: info@bergkvarabuss.se
Vägbeskrivning hit

Roger Ivarsson
Beställnings- och skolskjutstrafik
+46 411 67 704
+46 70 59 57 526
roger.ivarsson@bergkvarabuss.se
Joakim Kjellson
Trafikområdeschef SÖ Skåne
+46 411 67 703
+46 76 76 29 890
joakim.kjellson@bergkvarabuss.se
Birgitta Banze
Trafikledare
+46 411 67 702
birgitta.banze@bergkvarabuss.se
Mikael Olsson
Trafikledare
+46 411 67 701
+46 76 76 29 892
mikael.olsson@bergkvarabuss.se