Vår miljö

Att åka kollektivt är betydligt mer miljövänligt än att åka bil! Att färre tar bilen och istället väljer att resa tillsammans minskar emissionerna med otroliga kvantiteter. Våra bussar är utrustade med en toppmodern reningsteknik och körs i möjligaste mån med biobränsle.
Vi ger våra förare kontinuerlig utbildning i eco driving och allmän miljökunskap.
 

Våra fordonstvättar är utrustade med den senaste tekniken och Svanenmärkta tvättmedel används.
 

Redan 1995 fastlades en miljöpolicy som omfattar hela vår verksamhet! Målsättningen är att uppnå ett naturligt miljötänkande i det vardagliga arbetet och att som företag ständigt sträva efter att begränsa miljöbelastningen. Det gäller såväl vår trafik- & reseproduktion som våra serviceanläggningar runt om i landet. Genom samtal och utbildningar uppmuntras vår personal till engagemang och egna initiativ i miljöfrågor.

 

Miljöpolicy

Vi arbetar ständigt för att minimera miljöbelastningen!

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför. Dessa produkter innefattar reseproduktion och persontrafik.
Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår småländska företagskultur.
Vi vill uppnå detta genom att:

Vår målsättning är att biogas-, biodiesel och el ska ersätta diesel i allt större omfattning under kommande åren.

  • Motivera och informera våra medarbetare om miljön samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor. 
  • Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och ständiga förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv
  • Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
  • Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan genom bättre fordon och bränsle. 
  • Planera våra körningar och tillämpa sparsam körning för att minska vår klimatpåverkan till följd av minskad tomkörning och minskad drivmedelsanvändning.
  • Arbeta för en kontinuerligt förbättrad och förenklad hantering av kemikalier och avfall.

Att åka buss är miljövänligt!
 

Målområden för miljöförbättringar

Vi har satt upp höga målsättningar inför de kommande åren!

  • Medelbränsleförbrukning
  • Kemikalier
  • Energiförbrukning