Trafikupphandling i Blekinge

 

Bergkvarabuss har glädjen att kunna tillkännage att företaget har haft framgång i en just avslutad konkurrensupphandling av all linjebusstrafik i Blekinge län.

Avtalet som startar 2014-08-17 sträcker sig över 10 år och det samlade ordervärdet uppgår till cirka 2 miljarder kronor. 

Uppdraget omfattar cirka 125 dagligen trafiksatta fordon och ger fortsatt sysselsättning åt cirka 300 medarbetare.