Strängnäs

Bergkvarabuss AB
Harvstigen 1
SE-645 41 Strängnäs

Tel: +46 152 238 00
Fax: +46 152 238 20
E-post: info@bergkvarabuss.se

Vägbeskrivning hi

Paul Lind
Driftchef
+46 152 238 01
+46 76 76 29 987
paul.lind@bergkvarabuss.se
Mehmet Ariz
Trafikledare
+46 152 238 02
+46 76 76 29 988
mehmet.ariz@bergkvarabuss.se
Oren Hoshmand
Trafikledare
+46 152 238 03
+46 72 57 41 099
oren.hoshmand@bergkvarabuss.se
Peter Uppgård
Trafikledare
+46 152 238 02
peter.uppgard@bergkvarabuss.se
Tahir Osman
Trafikledare
+46 152 238 00
tahir.osman@bergkvarabuss.se
Yvonne Råström
Trafikledare
+46 152 238 04
+46 76 76 29 884
yvonne.rastrom@bergkvarabuss.se
Vivianne Lindkvist
Redovisning
+46 152 238 05
vivianne.lindkvist@bergkvarabuss.se
Håkan Enlund
Utbildare
hakan.enlund@bergkvarabuss.se