"Vår styrka är bl.a. att vi har en stor geografisk spridning och kan erbjuda bussar över hela landet!"
Staffan Karlsson, Ekonomichef Bergkvarabuss