Skoltaxichaufför till Målilla

Bergkvarabussgruppen är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark bestående av ca 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1600 personer. Ni hittar oss på många orter - från Stockholm i norr till Hamburg i söder. Bergkvarabuss AB ingår i koncern Mekka Traffic, där även Ölvemarks Holiday AB, Scandorama AB, Traveller Buss AB, Sohlbergs, Busscentralen i Malmö AB, Bussanova AB, Buss Persson AB och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är även delägare i de danska företagen Anchersen Turistbusser ApS och Anchersen Rute A/S. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca  2 mdkr.

 
Inför vår trafikstart i nya KLT-avtalet med början 21/8, 2017 söker skoltaxichaufför till Målilla. Arbetstiden är förlagd till måndag-fredag alla skoldagar och tjänstgöringsgraden är 50% på årsbasis. Vi kommer att bedriva trafiken med personbilsregistrerad minibuss vilket innebär att du behöver ha taxikort. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att ha kört skolkörningar tidigare. Som förare är det en självklarhet att du framför ditt fordon med säkerhet och precision. I lika hög grad är du även företagets ansikte utåt, med ett positivt, lojalt uppträdande - alltid med ambitionen att ge våra resenärer bästa service och en trevlig och säker färdupplevelse. Du som tycker det skulle vara spännande att ingå i vårt gäng är välkommen att söka senast 15/5, 2017. Vi rekryterar löpande.
Din ansökan mailar du med fördel till bjorn.backstedt@bergkvarabuss.se
Björn Bäckstedt, tel. 076-76 29 930