Olofström

Bergkvarabuss AB
Bussvägen 2
SE-293 40 Olofström

Tel: +46 454-304123
Fax: +46 454-304125
Epost: info@bergkvarabuss.se

Vägbeskrivining hit

Jens Richard
Trafikområdeschef NÖ Skåne
+46 44 20 71 01
+46 76 76 29 870
jens.richard@bergkvarabuss.se
Anders Josefsson
Trafikledare
+46 44 20 71 03
+46 76 76 29 874
anders.josefsson@bergkvarabuss.se
Björn Jämtheden
Trafikledare
+46 44 20 71 04
+46 76 76 29 873
bjorn.jamtheden@bergkvarabuss.se
Aage Agewall
Trafikförman
+46 454 30 41 21
+46 76 76 29 872
aage.agewall@bergkvarabuss.se