Buss är det i särklass miljövänligaste och flexiblaste sättet att färdas i grupp! Våra bussar är av modernaste slag och är därmed försedda med den senaste reningstekniken för att minska koldioxidutsläppen. De körs även i möjligaste mån med biobränsle.