Marknadsansvarig till Skåne

Vill du utveckla den skånska kollektivtrafiken? 

Bergkvarabussgruppen är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark bestående av drygt 1 000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1 600 årsanställda.
Bergkvarabuss AB ingår i koncern Mekka Traffic där även Ölvemarks Holiday AB, Scandorama AB, Traveller Buss AB, BussPersson AB, Sohlberg Buss, Bussanova AB och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är delägare i de danska företagen Anchersen Turistbusser ApS och Anchersen Rute A/S samt norska Busscharter.no. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 2 mdkr.

Bergkvarabuss har under senare år varit väldigt framgångsrika i offentliga upphandlingar gällande stads- och regionbusstrafik med Skånetrafiken som uppdragsgivare. Vi bedriver i dag kollektivtrafik i tre geografiska områden och vårt viktigaste uppdrag är att tillsammans med Skånetrafiken arbeta fokuserat och strukturerat mot målen nöjdare och fler resenärer i den skånska kollektivtrafiken. Genom våra avtal med Skånetrafiken har vi fått förtroendet att sköta den lokala marknadsföringen av kollektivtrafiken i de områden där vi verkar. Vi marknadsför trafiken under Skånetrafikens varumärke med fokus på att öka resandet på våra linjer, öka marknadsandelen för kollektivtrafiken samt lojalisera befintliga kunder.
För att utveckla befintlig trafik samt lägga grunden för tillkommande uppdrag söker vi nu en marknadsansvarig för vår kollektivtrafikverksamhet i Skåne. Som marknadsansvarig ansvarar du för att ta fram den årliga kampanjplanen för avtalen i Skåne i dialog med affärsutvecklarna och med hänsyn taget till Skånetrafikens kommunikationsplan. Du ansvarar för kampanjplanens genomförande  och därtill uppföljning av budget och utfall. Genomförda kampanjer och event förväntas bidra till att avtalen når de i affärsplanen fastställda målen. Du kommer ha ett nära samarbete med ansvarig affärsutvecklare samt månatliga uppföljningar och avstämningar med Skånetrafikens marknadsansvarig.
Vi söker dig som har mycket god förståelse för en kampanjprocess samt god vana av att köpa reklambyråtjänster. Du skall i tydliga briefer beställa det som skall kommuniceras och du ansvarar för reklambyråns produktion kopplat till text, bild och kreativitet samt skall vara behjälplig i val av media. I varje avtal finns en lokal eventgrupp som du i egenskap av marknadsansvarig ansvarar för att driva.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom marknadsföring/kommunikation eller motsvarande akademisk utbildning. Du skall ha mycket god och väldokumenterad erfarenhet av att jobba tillsammans med reklambyrå och erfarenhet av att jobba i en B2B-relation. Som person är du kreativ, drivande, kommunikativ, arbetar strukturerat och lösningsfokuserat samt har en god administrativ förmåga och känsla för ekonomi. Du tar egna initiativ och har förmågan att lyfta samt engagera människor i din närhet. Arbetssättet i Bergkvarabuss är målinriktat samt inkluderande och bygger på ett marknadstänkande med kunden/resenären i fokus. 

Placeringsort
Placeringsorten är Malmö men du förväntas vara närvarande på våra övriga verksamhetsorter i Skåne varje vecka. Vi uppmanar till kollektivt resande men tjänsten kräver körkort för personbil.

Typ av tjänst:
Tillsvidareanställning med 100 % tjänstgöringsgrad. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.

Övrigt:
På arbetsplatsen genomförs slumpvisa drog- och alkoholkontroller som omfattar samtliga anställda. 

Ansökan
Vi ser fram emot att få din personliga ansökan, i vilken du fokuserar på att åskådliggöra på vilket sätt din utbildning, erfarenhet, kompetens och personlighet möter uppställda krav. Glöm inte att bifoga CV, betyg och referenser. Vi emotser din ansökan senast måndagen den 15 maj 2017.

Ansökan skickas till: anette.jonsson@bergkvarabuss.se

Kontaktperson
För mer information vänligen kontakta Anette Jönsson, affärsutvecklingschef Skåne, telefon: 040 – 53 53 17.