Göran berättar...

För mig har entreprenörskapet inneburit en livsstil som är fylld av både vedermödor och glädjeämnen. Naturligtvis mest av det senare. Det är oerhört stimulerande och roligt att få skapa och utveckla en verksamhet. Den stora spänningen är att ständigt anta nya utmaningar och se nya möjligheter.

"Den stora spänningen är att ständigt anta nya utmaningar och se nya möjligheter."

 
Jag har ställt mig själv frågan VARFÖR jag egentligen har valt den här vägen. Jag kan dra mig till minnes en händelse som säkert bidragit till detta. Jag är född och uppvuxen med fyra syskon i Torsås. Min far hade en liten gård och drygade ut inkomsten med skogsarbete.
 

När jag gick i tredje klass i Torsås Centralskola hade vi en lektion i samhällskunskap. Ämnet för dagen var ”motorismens intåg och förändring av samhällsbilden”. Varje elev skulle redogöra för sin egen familjs påverkan genom att uppge vilka motorfordon man hade. Frågan gick genom klassen och mina kamrater svarade en efter en. Den ene hade personbil, nästa en traktor, sedan var det bland annat moped, motorcykel och motorbåt som nämndes. Tankarna gick genom mitt huvud och till min fasa konstaterade jag att vi nog inte hade något motorfordons alls i vår familj. Jag skämdes och tyckte det var hemskt pinsamt. Det hör till saken att jag dessutom alltid – redan då – varit mycket intresserad av teknik och motorfordon. Frågan närmade sig mig och hittills var det bara Linnea som helt frankt meddelat att i hennes familj fanns bara cyklar. Så blev det min tur.

"Det fick bära eller brista. Jag körde med farsans gamla motorsåg."

Det klarade jag bara inte. Det fick bära eller brista. Jag körde med farsans gamla motorsåg, en Mc Colloch D44. Fröken tittade på mig och log. Sedan sa hon: -”Jag vet inte om jag kan godkänna den. Det är väl inget motorfordon?” Envis som jag alltid har varit stred jag för min sak en stund, men jag fick ge upp. Det kändes hemskt.
 
Det hör till saken att jag 5-6 år senare, la beslag på den gamla motorsågen och byggde om den till en go-cart. Konstruktionen fungerade inte särskilt väl, men jag kunde i alla fall köra några kilometer med den. Så fick jag bevisat att motorsågar också kan vara motorfordon.
 

Jag är säker på att denna händelse har haft en stark påverkan på riktningen i mitt liv och på mitt entreprenörskap.

"Entreprenörsskap handlar om att ha en vision, vara innovativ, våga sticka ur och ett envist, oförtrutet arbete. Man får aldrig ge upp!"

Egentligen är det ju vad det handlar om: att ha en vision, att vara innovativ, att våga sticka ut och ett envist, oförtrutet arbete. Man får aldrig ge upp.
Om jag hade fått samma fråga idag av fröken Yvonne Zwick hade jag kunnat berätta för henne att efter de nyvunna uppdragen i Växjö och Skåne och på ett par andra ställen, överstiger företagets fordonspark 900 enheter.
 

Vi har inte satt någon gräns där heller. Vi hoppas att Bergkvarabuss även framöver ska kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ med en ständig tillväxtsträvan. Ett övergripande mål är att vi prioriterar lönsamhet före marknadsandelar. Vi kommer att fortsätta delta i upphandlingar samtidigt som vi parallellt tittar på möjligheter till strategiska förvärv.

"Det skulle inte förvåna mig om vi inom en relativt kort framtid även har en fast verksamhet etablerad i Norge."

 

Idag har vår verksamhet sin tyngdpunkt i Skåne, Blekinge, Småland, Göteborg och Stockholmsområdet.Vi har dessutom sedan 20 år ett tyskt dotterbolag i Hamburg. Det skulle inte förvåna mig om vi inom en relativt kort framtid även har en fast verksamhet etablerad i Norge.
 
Göran Mellström