Bergkvarabuss satsar i Mörbylånga

2017-01-31
 

På uppdrag av Kalmar Länstrafik kommer Bergkvarabuss från och med augusti 2017 att köra kollektivtrafiken i Mörbylånga kommun och klimatsmarta lösningar välkomnas på Öland.
 
Bergkvarabuss uppför en bussdepå i Mörbylånga, där nya, miljövänliga bussarna kommer att vara stationerade. Anläggningen, som förses med modern tvätthall, serviceverkstad, fräscha kontor- och personalutrymmen, uppställningsytor för bussar och tankning av biogas, innebär såväl en effektivisering av kollektivtrafiken som minskad miljöpåverkan. Bussarna kommer att drivas med biogas och de långa, dagliga tomsträckorna till Kalmar sparas. Tankstationen kommer även att vara öppen för externa kunder.
 
"För oss på Mörbylånga kommun innebär detta att vi kan beställa de biogasbilar som vi har planerat för och att vi tar nya kliv på vägen mot en fossilbränslefri kommun 2025" säger Elvira Laneborg, Miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.
 
Bergkvarabuss totala investering beräknas uppgå till ca 22 miljoner kronor. Genom Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser, erhålls klimatstöd för byggnationen av tankstationen för biogas.
 
"Bergkvarabuss satsar långsiktigt genom att etablera en bussdepå med tankning för biogas i Mörbylånga. Det blir Ölands första tankställe för biogas. Därmed skapas förutsättningar för att bedriva en rationell och kvalitativ trafik. Vi investerar för framtiden och erbjuder ett fossilfritt, lokalproducerat fordonsbränsle" säger Göran Mellström, VD på Bergkvarabuss.
 

Media hälsas välkomna till pressträff imorgon onsdag den 1 februari klockan 14.00 vid den tänkta platsen för depå och tankställe, vid korsningen Fraktvägen-Trollhättevägen.

Närvarar vid pressträffen gör kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (m), mark- och exploateringschef Bengt Johansson, miljö- och klimatstrateg Elvira Laneborg samt Carl-Johan Rydh, teknisk chef på Bergkvarabuss.

 

För mer information:
Carl Johan Rydh, Teknisk chef, Bergkvarabuss
carl.johan.rydh@bergkvarabuss.se
Tel: +46 480 42 55 16
 
Elvira Laneborg, Miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga Kommun
elvira.laneborg@morbylanga.se
Tel: +46 485 47 733

 

Bergkvarabuss AB/ Mekka Traffic AB
Bergkvarabuss är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark, bestående av drygt 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1600 årsanställda. Bergkvarabuss AB ingår i Mekka Traffic-koncernen, där även Maxli Travel Group (Scandorama / Ölvemarks Holiday), Traveller Buss AB, Elite Traffic GmbH och Sohlberg Buss ingår. Företaget är delägare i det danska bussbolaget Anchersen ApS och i det norska bolaget Busscharter.no. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 1,9 mdkr.