Stolt medlem i SIQ

Mekka Traffic Group strävar efter att få ett ännu större kundfokus! 

2015-01-30

Idag annonserar vi att vi har nått en milstolpe - Bergkvarabuss har blivit medlem i SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling!

"Vad är nu SIQ?" undrar du säkert. SIQ jobbar för att alla organisationer i Sverige ska utarbeta ett mer kundfokuserat arbetssätt och tillvarata människors och verksamhetens fulla potential. Att vara medlem i SIQ innebär att vi deltar och arbetar ännu mer strategiskt och aktivt i utvecklingen av kundrelationer och verksamheten än tidigare. Hädanefter kommer Bergkvarabuss att få konkreta tips och idéer från SIQ, där de berättar hur vi skulle kunna utarbeta våra strategier för att bli ännu bättre. 

På sin hemsida beskriver SIQ sitt uppdrag såhär: 

"Det finns ett positivt samband mellan medveten systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och nöjda kunder, medarbetare och ekonomiska nyckeltal. Det finns en stor potential till utveckling. SIQs uppgift är att stimulera och bidra till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter."

Här kan du läsa mer om SIQ!

SIQ Bergkvarabuss