Extern revision styrker: Det påstådda ”bussfusket” existerar inte

2017-04-13

Med anledning av den granskning som media gjort av MekkaTraffic/Bergkvarabuss verksamhet i Malmö, beslutade Skånetrafiken/Region Skåne att genomföra en extern revision av densamma, vilket vi välkomnade.

Resultatet av denna presenterades igår och fordonssäkerheten bekräftades tydligt. Företaget fick inte en enda anmärkning på området kvalitet och fordonssäkerhet. Det påstådda ”bussfusket” kan därmed definitivt avfärdas.

Inte heller Swedacs granskning har lett till några anmärkningar.

”Jag konstaterar att revisionen inte har identifierat något som visar på avvikelser kring fordonssäkerhet”
Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken

”Det känns befriande att påståendena om bristande trafiksäkerhet nu kan avfärdas. Vi har under våra drygt 40 år i branschen lagt stort fokus på säkerhet. Då det är en av våra grundpelare och en absolut hjärtefråga, var det av stor betydelse för oss att få en utomstående granskning genomförd. Våra resenärer ska kunna känna sig trygga, säkra och väl omhändertagna när de stiger ombord på våra bussar. Det är också glädjande att kunna konstatera att våra kvalitetssatsningar ger resultat. Skånetrafiken har precis tillkännagivit verksamhetsresultaten för första kvartalet 2017. Genom nyckeltal presenteras bl.a. resandeutveckling, punktlighet och kvalitetsmätning ombord. På samtliga områden uppvisar Bergkvarabuss mycket fina resultat och är, enligt undersökningen, det näst bäst presterande trafikbolaget av Skånetrafikens samarbetspartners.”
Göran Mellström, VD Bergkvarabuss

Trots att inga anmärkningar har riktats mot företagets internkontroll, har vi beslutat att inte genomföra interna efterbesiktningar innan Swedacs ordinarie revision, planerad till maj, är genomförd. Detta för att ingen ska kunna ifrågasätta vår professionalitet och trovärdighet.

Den externa revisionen som var mycket djupgående påtalar dock brister i huvudsak inom området miljö. Vi tar kritiken på största allvar. Flera av avvikelserna är redan åtgärdade. Vi arbetar intensivt med att förbättra våra processer och målet är att inom 30 dagar ha åtgärdat merparten.

 

Simon Sandberg, presskontakt

simon.sandberg@bergkvarabuss.se
0480-425547
076-7629896