Bussförare till sydöstra Skåne

Bergkvarabussgruppen är Sveriges största privatägda bussföretag med en modern fordonspark bestående av ca 1000 högklassiga fordon. Koncernen sysselsätter ca 1500 personer. Ni hittar oss på många orter - från Stockholm i norr till Hamburg i söder. Bergkvarabuss AB ingår i koncern Mekka Traffic, där även Ölvemarks Holiday AB, Scandorama AB, Traveller Buss AB, Busscentralen i Malmö AB, Bussanova AB, Buss Persson AB och Elite Traffic GmbH ingår. Företaget är även delägare i de danska företagen Anchersen Turistbusser ApS och Anchersen Rute A/S. Koncernen, inklusive intressebolag, omsätter ca 1,8 mdkr.

Bergkvarabuss AB är inne i ett expansivt skede och behöver inför sommaren förstärka upp med fler förare till vår verksamhet i sydöstra Skåne. Du som tycker det skulle vara spännande at ingå i vårt gäng och köra linje- skol och beställningstrafik är välkommen att söka.
För Skånetrafikens räkning bedriver vi Stadstrafiken i Ystad samt Regionbusstrafik till Sjöbo och Skurup. Vi har även skolskjutsar i Ystad och Skurups kommuner. Beställningstrafik samt egna resor i Buss Perssons regi bedrivs även detta från Ystad.

Intresseanmälan snarast till:
joakim.kjellson@bergkvarabuss.se.
Vid frågor ring 076-7629890.
För mer info se www.bergkvarabuss.se